Δευτέρα 13 Ιουνίου 2022

Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΛΑΒΗ, ΤΗΣ ΥΠΟΜΟΝΗΣ ΕΙΣ ΤΑ ΘΛΙΨΕΙΣ!!

 

«Το βάρος των θλίψεων που υπομένομε διά τον Κύριο, δεν είναι τίποτε άλλο,

παρά το βάρος της δόξης που μας αναμένει»!!

Άγιος Ισίδωρος ο Πηλουσιώτης