Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2023

Η ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΩΝ!!!

<<Πατέρες και αδελφοί, γνωρίζουμε σίγουρα ότι όλοι θα αποθάνουμε, αλλά το πιο συγκλονιστικό είναι ότι, δεν γνωρίζουμε πώς και πότε θα αποθάνουμε. Μας περιμένει λοιπόν ο θάνατος… Αλλά είμεθα προετοιμασμένοι γι’ αυτόν;

Ακούμε συχνά από το Ιερό Ευαγγέλιο ότι, η Μαρία η Μαγδαληνή καθόταν απέναντι του τάφου του Κυρίου και έκλαιε, ενώ ο δίκαιος Ιώβ μέσα στους πόνους και τους στεναγμούς του έλεγε:

«Εὰν γὰρ ὑπομείνω, ᾅδης μου ὁ οἶκος, ἐν δὲ γνόφῳ ἔστρωταί μου ἡ στρωμνή. Θάνατον ἐπεκαλεσάμην πατέρα μου εἶναι, μητέρα δέ μου καὶ ἀδελφὴν σαπρίαν» (Ιώβ ΙΖ΄13-14΄)!!!

Να σκεπτώμεθα, αδελφοί μου, ότι, το μνήμα είναι η πατρίς όλων των καλών έργων και ο τόπος κάθε Χριστιανικής φιλοσοφίας. Να πηγαίνουμε και εμείς συχνά στους τάφους και στο Κοιμητήριο, και εκεί θα διδασκώμεθα όσα δεν μπορούν να μας προσφέρουν όλες οι ανθρώπινες φιλοσοφίες. Και εάν με τον νου μας εισέλθουμε μέσα στον τάφο, θα ακούσωμε τις φωνές των κεκοιμημένων να λέγουν προς εμάς:

«Εδώ, βασιλεύ, είναι το σκήπτρο σου, εδώ ηγεμόνες του κόσμου είναι τα παλάτια σας, εδώ δικαστή είναι το κρεββάτι σου, εδώ, αρχιερεύ του Χριστού είναι η μίτρα σου, εδώ φιλόσοφε, είναι η ακαδημία σου, εδώ διδάσκαλε, είναι το σχολείο σου, εδώ ρήτορ είναι ο άμβων σου, εδώ μοναχέ, είναι η άσκησί σου, εδώ θνητέ άνθρωπε, είναι η κατοικία σου...»!>>!!

 

Γέρων Κλεόπας Ηλιέ ο Ρουμάνος (1912-1998)


Πηγή: «Πνευματικοί Λόγοι» - Ιερομονάχου Κλεόπα Ηλιέ - Εκδ. Ορθόδοξος Κυψέλη