Τρίτη 29 Αυγούστου 2023

ΙΕΡΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ, ΠΡΟΣ ΜΙΜΗΣΙΝ!!!

  

1.Γέρων Γερβάσιος Παρασκευόπουλος (1877-1964)! 

2.Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης Αντώνιος Κόμπος (1920-2005)!

3.Γέρων Αθανάσιος Χαμακιώτης (1891–1967)!

4.Πατριάρχης Σερβίας Παύλος (1914-2009)!

5.Γερόντισσα Μακρίνα της Πορταριάς Βόλου (1921-1995)!

6.Παπά-Τύχων ο Ρώσος (1884-1968)!

7.Γέρων Χαράλαμπος Διονυσιάτης (1910-2001)!

8.Γέρων Θαδδαίος της Βιτόβνιτσας (1914-2003)!