Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2023

ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΣΑΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ!!!

«Με το Βάπτισμα, καθαρίζεται κάποιος από κάθε ενοχή και αμαρτία, ωστόσο η ροπή του προς την αμαρτία παραμένει… Θα πρέπει λοιπόν να προσέξει και να αγωνισθή, γιά να μην βρεθή ένοχος.

Οι παλαιστές, γιά να ξεφεύγουν από τον αντίπαλο, αλείφονται με λάδι. Και τον βαπτιζόμενο, τον αλείφουν με λάδι, διότι πρόκειται να έχει πάλη με τον σατανά και την αμαρτία.

Αλείφεται ο βαπτιζόμενος στο μέτωπο, γιά να σκέπτεται καλά!

Αλείφεται στα μάτια, γιά να μην βλέπουν τα άσεμνα και αμαρτωλά!

Αλείφεται στο στόμα, γιά να λέει μόνο καλούς λόγους!

Αλείφεται στα αυτιά, γιά να δέχεται τον Λόγο του Θεού!

Αλείφεται στο στήθος, γιά να επιθυμεί η καρδιά του το καλό!

Αλείφεται στα χέρια, γιά να μην αρπάζουν, αλλά να ελεούν!

Αλείφεται στα πόδια, γιά να βαδίζουν το δρόμο της αρετής πάντοτε και όχι σε αμαρτωλά μέρη!

Η τριχοκουρία λαμβάνει χώρα κατά το Βάπτισμα. Κόβονται, δηλαδή, λίγες τρίχες από τον βαπτιζόμενο και ο ιερέας λέει: “Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος”! Αυτό είναι επιβεβαίωση, των όσων έγιναν διά του Βαπτίσματος.

Έφυγε ο άνθρωπος από την παράταξη του σατανά και εισήλθε στην μάνδρα του Χριστού! Έγινε παιδί του Θεού! Υιοθετήθηκε από τον Θεόν! Έγινε πρόβατο της ποίμνης του Χριστού!

Ο ποιμήν, όταν αγοράζει και κάνει δικό του ένα πρόβατο και το φέρνει στην ποίμνη του, του βάζει συγχρόνως ένα σημάδι, γιά να το αναγνωρίζει. Του κόβει, δηλαδή, λίγα μαλλιά, σημάδι ότι του ανήκει. Αυτό σημαίνει και η τριχοκουρία. Σημαίνει δηλαδή ότι, ανήκουμε και εισήλθαμε στην ποίμνη του Χριστού και στην Εκκλησία Του!»!!!

 

π. Χαράλαμπος Βασιλόπουλος (1910-1982)