Τετάρτη 27 Απριλίου 2022

ΑΙ ΤΕΡΑΣΤΙΑΙ ΕΥΘΥΝΑΙ, ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΝ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΟΣ, ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΗΣ!

 

<<Όποιος θυμάται ότι, το σώμα του και το πνεύμα του ανήκουν εις τον Θεόν, έχει μία ευλάβεια και ένα μυστικό φόβο γι’ αυτά, και τούτο συντελεί στο να τα διατηρεί αγνά και καθαρά από κάθε ρύπο, και σε αδιάλειπτη επικοινωνία με Εκείνον, από τον Οποίον αγιάζονται και ενισχύονται!

Ο άνθρωπος δοξάζει τον Θεόν με το σώμα του και με το πνεύμα του, πρώτα, όταν θυμάται ότι αγιάσθηκε από τον Θεόν και ενώθηκε μαζί Του, και ύστερα, όταν ενώνει τη θέλησή του με τη Θέληση του Θεού, ώστε να εκτελεί πάντοτε το αγαθό και ευάρεστο και τέλειο Θέλημά Του!

Ένας τέτοιος άνθρωπος, δεν ζει γιά τον εαυτό του, αλλά γιά τον Θεόν! Εργάζεται γιά τη Βασιλεία του Θεού στη γη! Δοξάζει σε όλα τον Θεόν, με λόγια και με έργα! Οι πράξεις του, που γίνονται γιά το καλό των συνανθρώπων του, δίνουν αφορμή δοξολογίας του Θείου Ονόματος! Η ζωή του, καταυγαζόμενη από το Θείο Φως, λάμπει ως φως δυνατό! Έτσι, η πολιτεία του γίνεται οδηγός προς τον Θεόν, γιά όσους ακόμη δεν Τον εγνώρισαν!>>!!

 

Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως (1846-1920)