Παρασκευή 22 Απριλίου 2022

ΟΙ ΠΟΛΥΤΙΜΗΤΟΙ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΩΝ ΔΑΚΡΥΩΝ!!


 

«Να χρησιμοποιείς τα δάκρυα για να επιτύχεις κάθε αίτημά σου!

Διότι πολύ χαίρεται ο Κύριος όταν προσεύχεσαι με δάκρυα!»!!

Άγιος Νείλος ο Ασκητής