Δευτέρα 1 Ιουλίου 2024

ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΙ!!!

 

«Ἅγιοι Ἀνάργυροι καὶ Θαυματουργοί,

ἐπισκέψασθε τὰς ἀσθενείας ἡμῶν,

δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν δότε ἡμῖν»!!!

Άγιοι Ανάργυροι  Κοσμάς και Δαμιανός

1 Ιουλίου, η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη των Αγίων Κοσμά και Δαμιανού, των Αναργύρων.