Σάββατο 13 Απριλίου 2019

ΤΟ ΠΑΘΟΣ ΤΗΣ ΓΑΣΤΡΙΜΑΡΓΙΑΣ.


«Εἶπε Γέρων: Ἡ γαστριμαργία μήτηρ  ἐστί τῆς πορνείας.
Εἶπε πάλιν: Ὁ κρατῶν γαστρός κρατεῖν δύναται 
καί πορνείας καί γλώσσης».

      Τι να προσθέσουμε εμείς σ’αυτά τα εμπνευσμένα λόγια ενός από τους σοφούς, έστω κι εάν είναι άγνωστος, πατέρες της ερήμου;;;

    Αυτοί και μόνον αυτοί, οι Σοφοί Γέροντες, μπορούν όντως να μας διδάξουν για το τί σημαίνει το κάθε πάθος και ποιο είναι το πνευματικό του μέγεθος, αλλά και ποια τα τραγικά αποτελέσματά του, εάν  ο άνθρωπος δεν το νικήσει και αντίθετα υποταχθή σ’αυτό.

   Ένα, λοιπόν, από τα φοβερώτερα πάθη είναι η γαστριμαργία, που σημαίνει την υποταγή στις επιθυμίες «τῆς δεσποίνης ἡμῶν γαστρός»…    

     Η εμπειρία συνδυασμένη με την θεία φώτιση που χαρίζεται στους ανθρώπους του Θεού και μάλιστα σ’αυτούς που εθυσίασαν τα πάντα για την αγάπη του Χριστού, διδάσκει ότι εάν κάποιος υποδουλωθή στις επιθυμίες του… λάρυγγα και της γαστέρας του, είναι βέβαιο ότι εν συνεχεία δεν θα μπορέσει να συγκρατήσει ούτε τα σαρκικά του πάθη ούτε να ελέγξει την γλώσσα του.
     Είναι ή δεν είναι επίκαιρο ένα τέτοιο μήνυμα μέσα στην περίοδο της Αγίας Σαρακοστής;;;


Πηγή: ΜΕΓΑ ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΝ, τόμ. 2ος