Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2023

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΛΗΘΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ!

«Η Αγάπη, είναι το μεγαλύτερο από τα Δώρα του Θεού, διότι αποτελεί επιστροφή στη βίωση της ενότητας του ανθρώπου, στην εμπειρία της μίας ανθρώπινης φύσης, στην υπέρβαση της ατομικότητας του ανθρώπου!

Το θεμέλιο της Αγάπης, είναι η υποστατική ένωση του Χριστού! Ο Πατέρας είναι ενωμένος σε μία Θεότητα με τον Υιό και ο Υιός ενωμένος με τον άνθρωπο, ως ένσαρκος Λόγος σε ένα Πρόσωπο! Όλοι οι πιστοί εντασσόμαστε στο ένα Σώμα του Χριστού και επομένως, δεν πρέπει να συμπεριφερόμαστε αναμεταξύ μας σαν ξένοι. Είμασθε ενωμένοι, λόγω του ότι έχουμε την ιδία φύση και την ίδια πίστη, και αποτελούμε μέλη του ενός Σώματος, το οποίο δεν επιτρέπεται να διασπούμε!

Η Αγάπη, είναι το δώρο του Θεού που μεταφυτεύει τη Θεία ζωή στη μία ανθρωπότητα, που αποτελείται από μύρια πρόσωπα, τα οποία δεν συγχέονται αναμεταξύ τους. Γι' αυτό και μπορούν να έλθουν σε κοινωνία αγάπης εν ελευθερία, χωρίς να αναιρούνται. Έτσι, η αγάπη, ενώνει οντολογικά ολόκληρη την ανθρωπότητα σε μία ανθρώπινη ύπαρξη, μέσα στην οποία το κάθε ανθρώπινο πρόσωπο εξυψώνεται και δεν καταργείται!

Ο πιστός που ζει την Αγάπη, παίρνει επάνω του τα σφάλματα των αγαπωμένων προσώπων, αγαπά εξίσου όλους και δεν σκέπτεται το κακό! Δεν διαχωρίζει αγαθούς και πονηρούς, και θέλει όλους να γίνουν κοινωνοί της αγάπης του και της αγάπης του Θεού. Γι' αυτό και δεν ταυτίζει τους αμαρτωλούς με την αμαρτία και πάσχει μαζί μ' αυτούς!

Το όριο της Αγάπης, είναι η αγάπη προς τους εχθρούς!»!!

 

π. Αντώνιος Αλεβιζόπουλος

«Η Αγάπη»