Δευτέρα 12 Ιουνίου 2023

Η ΕΛΛΑΜΨΙΣ ΤΟΥ ΑΚΤΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΑΙΩΝΙΟΥ ΦΩΤΟΣ, ΕΙΣ ΤΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ!!!

1.Το Φως που έλαμψε στον μακάριο Απόστολο Παύλο, στον δρόμο της Δαμασκού, το Ίδιο Φως με το Οποίο και υψώθηκε ως τον Τρίτο Ουρανό και άκουσε αλάλητα Μυστήρια, δεν ήταν κάποιος φωτισμός νοημάτων και γνώσεως. Ήταν Υποστατική μέσα στην ψυχή έλλαμψη, της Δυνάμεως του Αγαθού Πνεύματος! Την υπερβολική λαμπρότητα Αυτού του Φωτός δεν μπόρεσαν να αντέξουν τα σαρκικά μάτια Του και τυφλώθηκαν! Με Αυτό το Φως, αποκαλύπτεται κάθε γνώση και γνωστοποιείται αληθινά ο Θεός, στην άξια και αγαπώμενη από Αυτόν ψυχή!

2.Κάθε ψυχή που με την δική της επιμέλεια και πίστη αξιώθηκε να ντυθή, από εδώ, τον Χριστό, με την εσωτερική πληροφορία της Χάριτος, μυείται από τώρα στη γνώση όλων των Ουρανίων Μυστηρίων! Κατά δε την μεγάλη ημέρα της Αναστάσεως, και το σώμα της θα συνδοξασθή με την ίδια δόξα και θα αρπαγή στους Ουρανούς από το Άγιον Πνεύμα! Εκεί, το σώμα αυτό, θα αξιωθή να γίνει όμοιο με το Δοξασμένο Σώμα του Χριστού μας και έτσι θα κληρονομήσει και την Αιώνια Χαρά στην Βασιλεία των Ουρανών, μαζί με τον Δεσπότη Χριστό μας!!

3.Η Θεόμορφη Εικόνα του Αγίου Πνεύματος, που έχουν οι Άγιοι, κατά κάποιο τρόπο, σαν τυπωμένη από τώρα, μέσα τους, θα κάνει τότε και το σώμα εξωτερικά Θεόμορφο και Ουράνιο! Στους αμαρτωλούς, αλλοίμονο, το σκοτεινό κάλυμμα του κοσμικού πνεύματος που τύλιξε την ψυχή τους, θα παρουσιάσει τότε και το σώμα σκοτεινό και γεμάτο από κάθε λογής ντροπή...

4.Μετά την παράβαση, η Αγαθότητα του Θεού «καταδίκασε» σε θάνατο τον Αδάμ… Ήλθε πρώτα ο θάνατος στην ψυχή του και ακολούθησε ο σωματικός θάνατος μετά από 930 χρόνια… Αντίθετα, τώρα, ο Θεός, με τον Σταυρικό θάνατο του Σωτήρα Χριστού, συμφιλιώθηκε με τον άνθρωπο, που αληθινά πίστεψε, και ξαναζωντάνεψε την ψυχή του, γιά να ξαναζωντανέψει και να ντύσει με αθάνατη και άφθαρτη δόξα και το σώμα του!

 

Μελέτημα 33ο
Όσιος Μακάριος ο Αιγύπτιος,
50 Ομιλίες Πνευματικές.