Τρίτη 13 Ιουνίου 2023

Η ΕΞΑΙΤΗΣΙΣ ΑΓΑΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ, ΤΩΝ ΤΑΠΕΙΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΑΡΔΙΩΝ!!


 

«Να ζητάς αγάπη από τον Κύριο!

Μέσα στην αγάπη κρύβονται όλες οι αρετές!»!!.

Γέροντας Αμβρόσιος Λάζαρης