Τρίτη 13 Ιουνίου 2023

Μοναδική βιντεοσκόπησις Κελλίων, πέριξ της Ι.Μ.Μεγίστης Λαύρας - Άγιον Όρος 1994!!

 

 Μοναδική και εξαιρετική βιντεοσκόπησις, υπό του αειμνήστου π. Εφραίμ (Γεωργίου Μπουτσουρή), εις τα πέριξ κελλία της περιφήμου Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας, του Αγίου Όρους!
Την ξενάγησιν, περιγραφήν και αφήγησιν, κάμνει ο ταπεινός και σεβαστός π. Αρτέμιος!
Αξίζει μετά προσοχής να την παρακολουθήσωμε, διότι πολλά θα ωφεληθώμεν και θα πληροφορηθώμεν! 
 

Καλήν και ευλογημένην παρακολούθησιν!!
Εκ του αρχείου, Γ&Β Μπουτσουρή.