Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2023

Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΩΝ ΣΕΒΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ!!


 

«Να προσέχετε...

 Εγώ φοβάμαι... Εμπιστοσύνη

 στον εαυτό μου δεν έχω...

 

 Εάν ένας Παύλος, που ανέβηκε 

 μέχρι τρίτου Ουρανού, έλεγε ότι, 

 είναι αμαρτωλότερος όλων, 

 πόσον μάλλον εμείς…

 

 Μη σηκώνεσθε από την 

 προσευχή, αν δεν σας έλθουν 

 δάκρυα. Και όταν έρχωνται,

 να μην το λέτε, διότι φεύγει

 η Θεία Χάρις!»!!

Γέρων Ιερώνυμος της Αίγινας