Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2023

ΘΑΥΜΑΣΤΟΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΝ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΙΟΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΗΜΟΝΟΣ!!!

        Κάποτε, καθώς ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων ο Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρείας, επήγαινε στην Εκκλησία, τον επλησίασε κάποιος αριστοκράτης, από τον οποίο οι κλέπτες είχαν αφαιρέσει τα πάντα, και γι’ αυτό είχε περιπέσει σε μεγάλη πτωχεία. Ο Άγιος τον ευσπλαγχνίσθηκε, και εζήτησε να του δώσουν δεκαπέντε λίτρες (η λίτρα ήταν ίση με 325 γραμμάρια) χρυσάφι!
        Ο υπεύθυνος, ωστόσο, που επήρε αυτή την εντολή, από τη μιά επειδή τον παρέσυρε η παρακοή, από την άλλη επειδή εκείνοι που υπηρετούσαν στην Εκκλησία του είπαν ότι, τα χρήματα που απέμεναν δεν ήταν πολλά (καθώς ο άγιος δεν συνήθιζε να αποταμιεύει), παρέδωσε μόνο πέντε λίτρες χρυσάφι.
        Στην έξοδό του από την Εκκλησία, ο Άγιος συνάντησε κάποια γυναίκα χήρα, πάρα πολύ πλούσια, η οποία του παρέδωσε ένα έγγραφο δωρεάς πεντακοσίων λιτρών χρυσού! Ο Άγιος, μόλις εδιάβασε το χαρτί της χήρας, αντελήφθη με τη Χάρη που κατοικούσε μέσα Του, ότι η εντολή Του, να παραδοθούν δεκαπέντε λίτρες χρυσός στον πτωχό αριστοκράτη, δεν εκπληρώθηκε σωστά.

        Εκάλεσε λοιπόν τους υπευθύνους και τους ερώτησε, εάν έδωσαν τις δεκαπέντε λίτρες χρυσάφι στον άνθρωπο. Επειδή, όμως, εκείνοι έλεγαν ψέμματα και ισχυρίζονταν ότι τόσες έδωσαν, ο Άγιος εκάλεσε τον άνθρωπο που του είχε ζητήσει βοήθεια και επληροφορήθηκε ότι, επήρε μόνο πέντε λίτρες χρυσάφι.
        Ο Άγιος τότε, έδειξε στους υπευθύνους το έγγραφο της γυναίκας και είπε:
        «Από εσάς θα ζητήσει ο Κύριος τις υπόλοιπες δέκα λίτρες… Διότι, εάν εσείς εδίνατε, όπως σας εζήτησα, τις δεκαπέντε λίτρες στον πτωχό, η γυναίκα αυτή θα προσέφερε εις τον Θεόν, χίλιες πεντακόσιες λίτρες! Και γιά να αποδειχθή αυτό, που εσείς δεν πιστεύετε, καλέστε τήν φιλόθεη αυτή γυναίκα να έλθη εδώ».
        Όταν αυτή παρουσιάσθηκε μπροστά Του φέρνοντας μάλιστα και το ποσό που υποσχέθηκε, την ερώτησε ο Πατριάρχης:
        «Πες μου· από την αρχή, τόσα χρήματα είχες αποφασίσει να προσφέρεις εις τον Θεόν;»
        Η γυναίκα, κατάλαβε αμέσως ότι, ο Άγιος εγνώριζε κάτι, που μόνο αυτή ήξερε, κυριεύθηκε από δέος και εφανέρωσε το μυστικό της, λέγοντας:
        «Πραγματικά, Δέσποτα, στο έγγραφο που σας έδωσα είχα γράψει, αρχικά, χίλιες πεντακόσιες λίτρες. Πριν λίγες ημέρες, όμως, άνοιξα το χαρτί και είδα ότι, η λέξη χίλιες είχε σβησθή, δεν γνωρίζω πώς... Αμέσως συμπέρανα ότι, ο Θεός δεν θέλει να δώσω παραπάνω από πεντακόσιες, και αυτό έπραξα».
        Τα λόγια αυτά, εγέμισαν με φόβο τις ψυχές των παραβατών, καθώς τα άκουγαν, και έπεσαν στα πόδια του Αγίου ζητώντας να τους συγχωρήσει την παρακοή τους. Όσο γιά την φιλόχριστη γυναίκα, ο Άγιος της ευχήθηκε να λάβει πολλή ευλογία από τον Θεόν και την άφησε να φύγει εν ειρήνη!!!


Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμονας Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρείας (7ος αι. μ.Χ.)
ΕΥΕΡΓΕΤΙΝΟΣ