Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2023

ΞΕΝΑΓΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ Ι.ΜΟΝΗΝ ΚΑΡΑΚΑΛΛΟΥ -ΑΓ.ΟΡΟΥΣ-1994 (4/5)!!!

 

Λεπτομερής και σπανία βιντεοσκόπησις, τη ευλογία του Αγίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, υπό του αειμνήστου π.Εφραίμ (Γεωργίου) Μπουτσουρή.

Η Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Καρακάλλου είναι μία εκ των είκοσι Ι. Μονών του Αγίου Όρους και κατατάσσεται ενδεκάτη εις την ιεραρχικήν τάξιν των Αθωνικών Ιερών Μονών.

Η Ιερά Μονή εκτίσθη εις τα τέλη του 10ου αι. ή εις τας αρχάς του 11ου, συμφώνως με έγγραφον του 11ου αι., πιθανόν υπό του μοναχού Νικολάου Καρακάλλα.

Η Ι. Μονή Καρακάλλου διαθέτει πέντε παρεκκλήσια εις τον περίβολόν Της:

Του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος, του Αγίου Ιωάσαφ, του Ευαγγελισμoύ της Θεοτόκου, της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και του Αγίου Γεδεών. Επί πλέον, της Αγίας Άννης εις τον Πύργον, του Αγίου Παντελεήμονος και του Αγίου Γεωργίου εις το Κωδωνοστάσιον του Καθολικού.

Επίσης, η Ι. Μονή έχει τρία παρεκκλήσια έξω από τον περίβολόν Της:

Της Αγίας Παρασκευής, των Αγίων Θεοδώρων και εις το Κοιμητήριον των Αγίων Πάντων.

Έχει ως ιερά θησαυρίσματα πολλά Άγια Λείψανα και τεμάχιον του Τιμίου Ξύλου!

Επί παραδείγματι μνημονεύομε:

Την Κάραν του Αγίου Αποστόλου Βαρθολομαίου!

Την Κάραν, επίσης, του Αγίου Χριστοφόρου!

Την δεξιάν Χείρα του Αγίου Θεοδώρου του Στρατηλάτου!

Ιερά λείψανα του Αγίου Οσιομάρτυρος Γεδεών!

Καλήν και ευλογημένην παρακολούθησιν!!