Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2023

ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΘΕΟΝ ΕΥΣΕΒΕΙΑΣ!!! «Σε αυτόν που εγνώρισε τον εαυτό του και έχει αξιωθή να γνωρίσει και τον Θεόν, η ευσέβεια έχει αναδειχθή σε αρχή κατανόησης των πραγμάτων!
Ο Αριστοτέλης λέει: “Αρχή αρίστη πάντων μεν Θεός, αρετών δε ευσέβεια”!
Και ο Θείος Παύλος λέει: “ Ἡ δὲ εὐσέβεια πρὸς πάντα ὠφέλιμός ἐστιν, ἐπαγγελίαν ἔχουσα ζωῆς τῆς νῦν καὶ τῆς μελλούσης”
(Α΄Τιμόθ.Δ΄8΄)!!!»!!!
Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως