Σάββατο 9 Ιουλίου 2022

ΑΛΛΟ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΠΟΝΗΡΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΑΠΡΑΞΙΝ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ.


 

«Εκείνος που αμαρτάνει γιά δεύτερη φορά,

με την “ελπίδα” να μετανοήσει αργότερα,

 πορεύεται με πανουργία μπροστά στον Θεόν»!

Άγιος Ισαάκ ο Σύρος