Κυριακή 24 Ιουλίου 2022

ΤΟ ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΣΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΣΥΧΑΣΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΗΣ!!!

 

 Λέγει κάποιος αδελφός:

«Εγώ αββά, από τότε που άρχισα να μονάζω, ψάλλω την Ακολουθία του κανόνα των ωρών, σύμφωνα με την Οκτώηχο».

 Αποκρίθηκε τότε ο σοφός γέροντας:

«Γι’ αυτό αδελφέ μου, φεύγουν από σένα η κατάνυξη και το πένθος. Θυμήσου τους μεγάλους Πατέρες, πως, παρόλο που ήταν αμόρφωτοι και δεν γνώριζαν ούτε ήχους ούτε τροπάρια παρά μόνο λίγους ψαλμούς, έλαμψαν ως αστέρες στον κόσμο. Τέτοιοι ήταν ο αββάς Παύλος ο απλούς, ο αββάς Παμβώ, ο αββάς Απολλώ και οι λοιποί Θεοφόροι πατέρες, οι οποίοι και νεκρούς ανέστησαν και μεγάλα θαύματα έκαναν και την εξουσία εναντίον των δαιμόνων είχαν λάβει από το Θεό, όχι με τα ψαλσίματα, τα τροπάρια και τις μελωδίες, αλλά με την προσευχή, που γίνεται με συντετριμμένη καρδία και νηστεία! Με αυτά παραμένει, αδιαλείπτως ο φόβος του Θεού μέσα στην καρδία και δυναμώνει το πένθος, που καθαρίζει τον άνθρωπο από κάθε αμαρτία και κάνει το νου καθαρότερο από το χιόνι!

Η ομορφιά του ψαλσίματος δεν σώζει τον άνθρωπο, αλλά ο φόβος του Θεού και η τήρηση των εντολών του Χριστού τον σώζουν! Το ψάλσιμο, όμως, πολλούς κατέβασε στα τρίσβαθα της γης, όχι μόνο κοσμικούς αλλά και κληρικούς… Το ψάλσιμο, λοιπόν, είναι γιά τους κοσμικούς, γι’ αυτό και ο λαός μαζεύεται στις Εκκλησίες.

Σκέψου, παιδί μου, πόσα Αγγελικά Τάγματα υπάρχουν στον Ουρανό και γιά κανένα από αυτά δεν λέγει η Αγία Γραφή ότι ψάλλουν σύμφωνα με την Οκτώηχο, αλλά ότι το ένα Τάγμα ψάλλει ακαταπαύστως το “Αλληλούϊα”, το άλλο το “Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαβαώθ” και το άλλο “Ευλογημένη η δόξα Κυρίου εκ του τόπου και εκ του οίκου Αυτού”!!!

Εσύ, λοιπόν, παιδί μου, να μιμηθής τους Πατέρες, εάν θέλεις στις προσευχές σου να αποκτήσεις κατάνυξη, φυλάγοντας το νου σου όσο μπορείς συγκεντρωμένο και μακριά από ρεμβασμούς. Αγάπησε την ταπείνωση του Χριστού και πρόσεχε τον εαυτό σου, περιφρουρώντας το νου σου την ώρα της προσευχής! Και όπου βρεθής, μη προβληθής ως σοφός και δάσκαλος, αλλά ως αμόρφωτος και μαθητής, και ο Θεός θα σου χαρίσει την κατάνυξη!»!!

 

Από το Γεροντικό του Σινά.