Τρίτη 11 Μαΐου 2021

Η ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΣ ΤΩΝ ΚΡΥΦΙΩΝ ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΩΝ.

 

Η ψυχή, που θέλει να μείνει παρθένος και να ενωθή με το Θεό, δεν πρέπει ν’ απομακρύνεται μόνον από φανερά αμαρτήματα, όπως η πορνεία, ο φόνος, η κλοπή, η γαστριμαργία, η κατάκριση, το ψεύδος, η φιλαργυρία, η πλεονεξία, και τα όμοια, αλλά, με συστηματικό αυτοέλεγχο, και από τα αφανή και κρύφια. Δηλαδή, από την επιθυμία, κενοδοξία, ανθρωπαρέσκεια, υποκρισία, φιλαρχία, δολιότητα, κακοήθεια, μίσος, απιστία, φθόνο, φιλαυτία, υπερηφάνεια και τα όμοια. Κατά την Αγία Γραφή, τα εσωτερικά αυτά αμαρτήματα είναι εξ ίσου φοβερά και επικίνδυνα, με τα εξωτερικά!

Διότι εγράφη: «Ο Κύριος, διασκόρπισε οστά ανθρωπαρέσκων», και: «Ο Κύριος αποστρέφεται τον αιμοχαρή και δόλιο άνθρωπο», δείχνοντας μ’ αυτά ότι, τη δολιότητα ο Κύριος την αποστρέφεται όμοια με το φόνο. Επίσης γράφεται: «Δι’ ανθρώπους, που μιλούν ειρηνικά στους άλλους, μέσα τους όμως σχεδιάζουν κακά». Και πάλι: «Μέσα στην καρδιά σας συλλογίζεσθε, πώς να διαπράξετε ανομίες στη ζωή». Και: «Αλλοίμονό σας, όταν όλοι οι άνθρωποι σας επαινούν», όταν δηλαδή επιδιώκετε ν’ ακούτε καλά γιά τον εαυτό σας από τους ανθρώπους και κρέμεσθε από τη γνώμη και τους επαίνους τους. Και προσθέτει: «Να επιδιώκετε να πράττετε το καλό γιά τη δόξα του Θεού και όχι τη δική σας, και να μην επιθυμήτε ανθρωπίνους επαίνους»! 

Και ο Απόστολος Παύλος μας παραγγέλλει: «Είτε τρώτε, είτε πίνετε, είτε ο,τιδήποτε κάνετε, όλα να τα κάνετε γιά τη δόξα τού Θεού»! Και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, κατατάσσει το μίσος μαζί με το φόνο (!!), λέγοντας: «Αυτός που μισεί τον αδελφό του είναι ανθρωποκτόνος»!


Μελέτημα 2ον
Όσιος Μακάριος ο Αιγύπτιος,
50 Ομιλίες Πνευματικές.