Σάββατο 2 Απριλίου 2022

ΣΟΦΗ ΚΑΙ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΗ ΣΥΣΤΑΣΙΣ!!


 

«Δεν φθάνει μόνο, να επαινείτε τους εναρέτους, αλλά και να τους μιμείσθε»!!

Ισοκράτης