Σάββατο 22 Απριλίου 2023

«Ο ΥΠΟΚΑΤΩ ΠΑΝΤΩΝ ΩΝ, ΠΟΥ ΠΕΣΕΙΤΑΙ;;»!!!

1.Μπορούμε να πούμε ότι, η κατοικία και η ανάπαυσις του Αγίου Πνεύματος είναι η ταπεινοφροσύνη, η αγάπη, η πραότητα και όλες οι άλλες Εντολές του Χριστού μας! Εκείνος που θέλει να φθάσει μέσω όλων αυτών των αρετών, στην τελειότητα, ας κάνει σύντροφό του την προσευχή! Μέσω της προσευχής, αποκτά όλες τις αρετές, αλλά και την μητέρα τους, που είναι η ταπεινοφροσύνη! Ο ταπεινός δεν πέφτει ποτέ! Πού, δηλαδή, να πέσει εκείνος που έχει τον εαυτό του κάτω από όλους;; Ώστε η υψηλοφροσύνη είναι μεγάλη κατάπτωση, ενώ αντίθετα μεγάλη εξύψωση και μεγάλο αξίωμα είναι η ταπεινοφροσύνη!

2.Το τέλειο Μυστήριο του Χριστιανισμού, γίνεται γνωστό με την πείρα κάθε πιστής ψυχής, διά μέσου Θείας Eνεργείας, η οποία είναι η έλλαμψη του Επουρανίου Φωτός με την δύναμη του Αγίου Πνεύματος! Λέει, λοιπόν, ο Θείος Απόστολος: «Όλοι εμείς, όσοι γεννηθήκαμε από το Άγιο Πνεύμα, με τέλεια πίστη, με ακάλυπτο το πρόσωπο της ψυχής κοιτάζουμε σαν σε καθρέπτη την λαμπρότητα του Κυρίου και μεταμορφωνόμασθε σ’ αυτή την λαμπρή εικόνα Του, ανεβαίνοντας από λαμπρότητα σε λαμπρότητα, με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, το Οποίο είναι ο Κύριος!»!!! Έτσι πιστεύουμε ότι, με την έλλαμψη του Αγίου Πνεύματος, αφαιρείται το σκοτεινό κάλυμμα της ψυχής, από τις  πραγματικά πιστές και άξιες ψυχές. Γι’ αυτό ήλθε στην γη μας ο Χριστός και ευδόκησε να φθάσουν σε μέτρα αγιότητος εκείνοι που πιστεύουν αληθινά!

3.Αυτή η έλλαμψη του Αγίου Πνεύματος, δεν είναι μόνο μιά αποκάλυψη νοημάτων και φωτισμός της Χάριτος, αλλά μιά βέβαιη και αδιάκοπη έλλαμψη Yποστατικού Φωτός μέσα στις ψυχές! Λέει, λοιπόν, η Αγία Γραφή: «Ο Θεός, που είπε να λάμψει φως από το σκοτάδι, Αυτός έλαμψε μέσα στις καρδιές μας και μας φώτισε να γνωρίσουμε την Δόξα του Χριστού!», και «φώτισε τα μάτια μου, γιά να μη κοιμηθώ γιά θάνατο». Δηλαδή, όταν χωρισθή η ψυχή από το σώμα, να μη βρεθή σκοτισμένη από το κάλυμμα του θανάτου της κακίας. «Ξεσκέπασε κι άλλο τα μάτια μου, γιά να δω τα θαυμάσια του Νόμου Σου»! Και «στείλε μου το Φως Σου και την Αλήθειά Σου. Αυτά θα με οδηγήσουν και θα με φέρουν στο Άγιον Όρος Σου και στο Ναό Σου»! «Έλαμψε πάνω μας το Φως του Προσώπου Σου, Κύριε!»!

Μελέτημα 32ο
Όσιος Μακάριος ο Αιγύπτιος,
50 Ομιλίες Πνευματικές.