Παρασκευή 3 Μαΐου 2024

ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟΝ ΚΑΙ ΑΝΕΠΑΝΑΛΛΗΠΤΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΟΥ ΣΤΑΥΡΙΚΗΣ ΘΥΣΙΑΣ!!!


 

«Όλα τα βιβλία του κόσμου μαζί, δεν μπορούν να ερμηνεύσουν τον τρόπο, ώστε να αποκτήσεις όλες τις αρετές, όπως τον ερμηνεύει ο Εσταυρωμένος Χριστός!»!!!

Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης