Τρίτη 5 Ιουλίου 2022

Η ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΙΣ ΤΗΣ ΑΔΙΑΚΡΙΤΟΥ ΥΠΑΚΟΗΣ!!


 Πήγε κάποτε ένας από την Θηβαΐδα της Αιγύπτου στον αββά Σισόη θέλοντας να γίνει μοναχός. Ο γέροντας τον ρώτησε αν έχει κανένα στον κόσμο, και αυτός είπε:

«Ναι αββά, έχω έναν υιό».

Του λέει τότε ο χαρισματικός γέροντας:
«Πήγαινε ρίξε τον υιό σου στο ποτάμι και έπειτα γίνεσαι μοναχός».

Όταν έφυγε αυτός με σκοπό να ρίξει τον υιό του στο ποτάμι, ο γέροντας έστειλε ένα αδελφό γιά να τον εμποδίσει.

Τον προλαβαίνει ο αδελφός και του λέει:
«Σταμάτα τί πας να κάνεις;».

Και εκείνος απάντησε:
«Ο αββάς μου είπε, να ρίξω τον υιό μου στο ποτάμι».

Λέγει τότε ο αδελφός:
«Ναι, αλλά τώρα ο αββάς λέει να μην τον ρίξεις».

Εν συνεχεία πήγε στο γέροντα που τον έκρινε άξιο γιά μοναχό, λόγω της υπακοής του!

 

Από το Γεροντικό του Σινά.