Τετάρτη 6 Ιουλίου 2022

«ΕΥΛΟΓΗΤΟΣ Ο ΘΕΟΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ» (Α’ Έσδρας Δ’40’)!!!


 

«Ακόμα κι αν αποτελείς μειοψηφία του ενός,

η αλήθεια είναι πάντα αλήθεια!»!

Mahatma Gandhi