Κυριακή 14 Αυγούστου 2022

ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ!!


 

«Γνωρίζετε Ποία είναι η Κυρία Θεοτόκος;

Είναι η Βασίλισσα των Χερουβείμ!

 Η Βασίλισσα όλης της Δημιουργίας!

Ο Οίκος της Σαρκώσεως του Θεού Λόγου!

Η Θύρα του Φωτός:

Επειδή το άπειρον και νοερόν Φως, δι’ Αυτής ήλθεν εις τον κόσμον!

Η Πύλη της ζωής:

Διότι η Ζωή, ο Χριστός, δι’ Αυτής ήλθεν εις τον κόσμον!

Η Κεκλεισμένη Πύλη, διά της οποίας δεν επέρασε κανείς, εκτός από τον Κύριον:

Διότι έτσι Την χαρακτηρίζει ο Προφήτης Ιεζεκιήλ»!

 Γέρων Κλεόπας Ηλιέ ο Ρουμάνος