Κυριακή 14 Αυγούστου 2022

ΠΟΛΥΠΛΗΘΕΙΣ, ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΑΙ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑΙ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ: «ΜΑΡΙΑ»!!!

 

 ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΜΑΡΙΑ ἢ ΜΑΡΙΑΜ

Η Θεοτόκος, η πρώτη μεταξύ των Αγίων, ήταν το Πρόσωπο το «Προκατηγγελμένον υπό των Προφητών» και «Εκλελεγμένον εκ πασών των γενεών», διά να συνεργήσει στο Μυστήριο της Σαρκώσεως του Θεού και Λόγου! Ό,τι πολυτιμότερο είχε να επιδείξει η ανθρωπότητα τόσους αιώνες, εντοπίζεται στο Πρόσωπο της Παναμώμου Κόρης! Το Πανσεβέστατο και Χαριτωμένο όνομα Μαρία, που προσφυέστατα δόθηκε στην Αειπάρθενο Θεοτόκο, κρύβει βαθειά Θεολογία, όπως αναλύουν και ερμηνεύουν στα συγγράμματά τους οι Άγιοι Πατέρες!

1η Ερμηνεία:

Το όνομα Μαρία, παραγόμενο από το εβραϊκὸ Αιά (που σημαίνει Κύριος), ερμηνεύεται Κυρία, επειδή η Θεοτόκος είναι η Παντάνασσα όλων των δημιουργημάτων, ως Μητέρα του Θεού!

2η Ερμηνεία:

Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, δίδει τριπλή ερμηνεία στο όνομα Μαρία. Κατ’ αυτόν, Μαρία σημαίνει: Κυρία, Φωτισμός και Θάλασσα! Που δηλώνει αντίστοιχα: Τη δύναμη, τη σοφία και την αγαθότητα της Θεοτόκου! Από τον Πατέρα έλαβε την δύναμη, γιά να εκπληρώσει ως Μητέρα στη γη, εκείνο που πράττει ο Θεός ως Πατέρας στον Ουρανό! Από τον Υιὸ έλαβε την σοφία ως Μητέρα Του, γιά να μπορεί να συμφιλιώνει τον Θεόν με τον άνθρωπο! Από το Άγιο Πνεύμα, τέλος, έλαβε την αγαθότητα ως Νύμφη Του, γιά να μεταδίδει τα πνευματικά χαρίσματα σε όλα τα κτίσματα!

3η Ερμηνεία:

Ο Άγιος Αμβρόσιος, ερμηνεύει το όνομα Μαρία ως πέλαγος, επειδή στα λατινικά Maria λέγονται τα πελάγη. Το πέλαγος και η θάλασσα είναι σύμβολα της αγαθότητος και της χάριτος του Θεού, που είχε η Υπεραγία Θεοτόκος! Και όπως η θάλασσα και το πέλαγος περιέχει πλήθος υδάτων και δέχεται όλα τα ποτάμια, έτσι και η Θεοτόκος περιέχει πλήθος χαρισμάτων και δέχθηκε όλους τους ποταμούς των δωρεών, που έχουν Άγγελοι και άνθρωποι!

4η Ερμηνεία:

Το καθένα από τα πέντε γράμματα του ονόματος Μαρία, παραπέμπει και σε ένα σπουδαίο γυναικείο πρόσωπο της Παλαιάς Διαθήκης, του οποίου κάποιες ή κάποια συγκεκριμένη αρετή τονίζονται τιμητικώς στα ιερά Της κείμενα:

Μ

ΜΑΡΙΑΜ

Αδελφή

του Μωϋσέως.

Πρότυπο αγνότητας και παρθενίας!

Α

ΑΒΙΓΑΙΑ

Που

σημαίνει,

πηγή χαράς.

Παράδειγμα ταπείνωσης

και σωφροσύνης!

Ρ

ΡΕΒΕΚΚΑ

Σύζυγος του Ισαάκ και μητέρα του Ιακώβ.

Υπόδειγμα σεμνότητας!

Ι

ΙΟΥΔΗΘ

Ηρωΐδα του Ισραήλ.

Όπως αυτή συνέτριψε τον Ολοφέρνη, έτσι και η Παναγία συνέτριψε την κεφαλή του νοητού Ολοφέρνη–διαβόλου και αναδείχθηκε Προστασία φοβερά και ακαταίσχυντος των ανθρώπων!

Α

ΑΝΝΑ

Που

σημαίνει,

Θεία Χάρις.

(Α´ ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ α´) Όπως η Άννα γέννησε τον Προφήτη Σαμουήλ, το στήριγμα του Ισραηλιτικού Λαού, έτσι και η Πανάχραντη Θεοτόκος γέννησε τον Σωτήρα του νέου Ισραήλ της Χάριτος! Εξ άλλου Άννα σημαίνει Χάρη. Η στείρωση της Άννας, δηλώνει την στειρότητα των ανθρωπίνων καρδιών, πριν φανερωθή ο Θεάνθρωπος! Αυτή η στειρότητα καταλύθηκε στο Πρόσωπο της Θεοτόκου, που καλλιέργησε σε άφθαστο βαθμό τις Θεοειδείς Αρετές και ως Κεχαριτωμένη εγέννησε τον Χριστό, που έλυσε τα δεσμά αυτής της στειρότητας!

5η Ερμηνεία:

Πάλι από τα αρχικά του ονόματος Μαρία, προκύπτουν οι εξής χαρακτηρισμοί γιά την Θεοτόκο:

Μ

Μέλισσα

Εργατική ως Μέλισσα!

Α

Αυγή

Φαεινός όρθρος!

Ρ

Ράβδος

Το ξερό ραβδί, του Ααρών του αδελφού του Μωϋσέως, που εβλάστησε!

Ι

Ίρις

Όπως το ουράνιο τόξο, στολισμένη με τα επτά χαρίσματα του Παναγίου Πνεύματος!

Α

Άμπελος

Άμπελος που εγεώργησε «τον βότρυν τον πέπειρον!»

6η Ερμηνεία:

Από τα γράμματα του ονόματος, προκύπτει ότι η Θεοτόκος ήταν Αυτή, που μας έσωσε από το θανατηφόρο μικρόβιο του μισοκάλου διαβόλου:

Μ

Μόνη

Α

Αυτή

Ρ

Ρύεται

Ι

Ιού

Α

Άπαντας

Μ

Μισοκάλου

 

 Πηγή: users.uoa.gr