Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2022

ΑΓΙΟΠΑΤΕΡΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΕΩΣ - Αγ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ!!!


 

<<Ο Απόστολος Παύλος δίνοντας τον ορισμό της Πίστεως λέγει:

 «Ἔστι δέ πίστις ἐλπιζομένων ὑπόστασις, πραγμάτων ἔλεγχος οὐ βλεπομένων» (Εβρ. ΙΑ’1’)!!!

Ο δε Κλήμης ο Αλεξανδρεύς τονίζει:

«Η πίστη είναι ένα έμφυτο εσωτερικό αγαθό και χωρίς να αναζητά τον Θεό ομολογεί ότι, Αυτός υπάρχει και Τον δοξάζει, επειδή υπάρχει»!

Ο ίδιος ορίζει την πίστη και με άλλο τρόπο:

«Πίστη είναι η σύντομη γνώση των αναγκαίων»!

Αλλά και ο Μέγας Βασίλειος ορίζει την πίστη ως εξής:

«Πίστη είναι η, με τη Χάρη του Θεού χωρίς αμφιβολία, αποδοχή αυτών που έχουν κηρυχθή και αφορούν την περί Θεού Αλήθεια»!

                Ο ιερός Χρυσόστομος μάλιστα ορίζει την πίστη με τα ακόλουθα:

«Πίστη είναι, η αδίστακτη και πλήρης ελπίδα, γιά όσα ο Θεός έχει υποσχεθή σε εμάς και η πεποίθηση ότι, θα μας ακούσει σε αυτά που του ζητούμε»!

Πίστη αληθινή και καθαρή είναι αυτή που έχει αποκαλυφθή στον κόσμο, από τον Κύριο και Σωτήρα μας Ιησού Χριστό.

Κάποιος Πατέρας της Εκκλησίας λέγει:

«Ως μόνη πίστη που είναι αληθινή και καθαρή ορίζουμε, αυτή που αναφέρεται στον Πατέρα και στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα, τη μόνη Θεότητα και Κυριότητα, Εκείνη που δημιούργησε όλα τα ορατά και τα αόρατα και είναι Βασιλέας όλης της Κτίσεως και της ορατής και της αόρατης»!

                Ο ιερός Χρυσόστομος λέγει πάλι:

«Πίστις από Πατρός μεν άρχεται, επί Υιόν δε έρχεται, εις δε το Πνεύμα πληρούται. Πίστεως ρίζα ζώσα ο Πατήρ, κλάδος αμάραντος ο Υιός, καρπός αθάνατος το Πνεύμα το Άγιον!»>>!!

 

Άγιος Νεκτάριος ο Πενταπόλεως (1846-1920)

 Πηγή: «Το γνώθι σαυτόν» Αγίου Νεκταρίου