Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2022

ΟΙ ΙΕΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ, ΤΑ ΑΚΡΑΔΑΝΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ!!!


 

«Ορθοδοξία, είναι η ευλαβής τήρησις και εφαρμογή των  Ιερών Κανόνων, οι οποίοι είναι τα “Θεμέλια” της Ορθοδόξου Πίστεως»!!

Γέροντας Γερβάσιος Παρασκευόπουλος