Πέμπτη 3 Μαρτίου 2022

ΑΔΗΛΟΣ Η ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΕΚΔΗΜΙΑΣ ΜΑΣ!!


 

«Δεν ξέρομε την ημέρα,

ούτε και την ώρα του θανάτου μας.

Γι’ αυτό, επειδή είμασθε προσωρινοί άνθρωποι,

ας φροντίζωμε γιά την ψυχή μας,

που είναι πράγμα αθάνατο!

 

Πεθαίνουν οι άνθρωποι.

Αλλά πώς πεθαίνουν;

Πεθαίνομε. Αλλά να είμασθε κοντά στον Χριστό!

Να αγωνιζώμεθα με προσευχή και με αγάπη»!!

 

Άγιος Ιάκωβος Τσαλίκης