Τετάρτη 2 Μαρτίου 2022

Η ΘΑΥΜΑΣΤΗ ΔΥΝΑΜΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΡΗΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ!!

 

Πρέπει να γνωρίζωμε ότι, ο Άγιος πατήρ Ιωάννης της Κλίμακος, είχε πνευματικό αδελφό κάποιον θαυμαστό αββά Γεώργιο, τον οποίον εγκατέστησε Ηγούμενο του Σινά, ενώ ο ίδιος απεσύρθη στην ησυχία, την οποία εξ αρχής, ο σοφός, είχε λάβει ως "σύζυγό" του!!

Όταν δε επρόκειτο, να πορευθή προς Κύριον ο Οσιώτατος Γέροντας Ιωάννης (ο νέος αυτός Μωϋσής!!), ευρισκόταν δίπλα του κλαίγοντας ο ηγούμενος αββάς Γεώργιος, και του έλεγε:

«Με αφήνεις λοιπόν και φεύγεις; Εγώ παρακαλούσα, εσύ να προπέμψης εμένα. Διότι εγώ, κύριέ μου, δεν μπορώ χωρίς εσένα να ποιμάνω την Συνοδεία. Και τώρα αντίθετα, προπέμπω Εσένα…»!

Του απήντησε τότε ο αββάς Ιωάννης:

«Να μη λυπήσαι και να μην ανησυχής, διότι, εάν εύρω παρρησία ενώπιον του Κυρίου, δεν θα σε αφήσω πίσω μου να συμπληρώσεις χρόνο»!

Μέσα σε δέκα μήνες, απήλθε και ο αββάς Γεώργιος προς τον Κύριον!!

 

Πηγή: «Κλίμαξ Aγίου Ιωάννου Σιναΐτου», από την εισαγωγήν και το Βιογραφικόν Σημείωμα, περί του μεγάλου αυτού Ηγουμένου και Οσίου της Ι.Μ. Αγίας Αικατερίνας του Σινά. Νεοελληνική απόδοση Ι. Μονή Παρακλήτου.