Σάββατο 5 Ιουνίου 2021

ΤΟ ΠΡΟΟΡΑΤΙΚΟΝ ΧΑΡΙΣΜΑ, ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΗ ΤΟΥ ΜΠΑΣΙΑ!!

 

Μιά γυναίκα, από το Ληξούρι της Κεφαλλονιάς είχε τέσσερις κόρες. Ο άνδρας της ήτο πολύ ιδιότροπος. Την έβριζε διότι γεννούσε μόνο κορίτσια και ήτο πολύ στενοχωρημένη.

Εσκέφθηκε να πάει να πάρει την ευχή του παπά-Μπασιά. Επήρε, λοιπόν, τα τέσσερα κορίτσια της, τα ετοίμασε και εις το μικρότερο έβαλε και ένα όμορφο φιόγκο εις τα μαλλιά της. Όταν έφθασαν εις τον παπά-Μπασιά, επερίμενε να έλθη η σειρά της, διότι ήτο πολύς κόσμος. Όταν ήλθε ή σειρά της έμπασε ένα-ένα τα κορίτσια της, διά να τα ευλογήσει ο παπά-Μπασιάς, λέγοντας του: «Τα έφερα παπά μου να τα ευλογήσεις»!

Τότε, ο Άγιος ευλόγησε την πρώτη κόρη και είπε, καλώς την Διονύσαινα. Στην δεύτερη είπε καλώς την Γιώργαινα και στην τρίτη καλώς την Σπύραινα (δηλαδή, ο Άγιος προφήτευσε τα ονόματα των συζύγων των κοριτσιών)!

Την τέταρτη δεν ήθελε να την ευλογήση και η μάνα τότε ετρόμαξε πώς θα πεθάνη το μικρό και τον παρακαλούσε να την ευλογήση. Ο Άγιος δεν την ευλογούσε όμως. Η μάνα επέμενε ρωτώντας: «Παπά μου θα πεθάνη το παιδί μου; Γιατί δεν το ευλογάς;»

Τότε σηκώθηκε ο Άγιος, εγονάτισε εμπρός εις το μικρό κοριτσάκι και του είπε: «Ευλόγησόν με Αμμά»!

Η μάνα ετρόμαξε περισσότερο με τα λόγια του Αγίου και ερώτησε τί εννοούσε. Τότε ο Άγιος έβγαλε τα στολίδια από τα μαλλιά της μικρής και είπε: «Αυτά δεν χρειάζονται, Ηγουμένη των Λεπέδων!»!

Και πράγματι, οι τρείς κόρες υπανδρεύθησαν και οι άνδρες τους είχαν τα ονόματα που ανέφερε ο Άγιος η δε μικρή έγινε Ηγουμένη της Ι.Μ των Λεπέδων μετονομασθείσα σε Ευγενία!!!

 

Πηγή: «Άγιος Παναγής Μπασιάς» Πρωτ. Κων/νου Γκέλη.