Τρίτη 7 Μαΐου 2019

Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΟΣΥΝΗ!!!


«Ἒλεγεν ὁ ἀββᾶς Ἰωάννης ὁ Κολοβός:Ἡ πύλη τοῦ οὐρανοῦ ἐστιν ἡ ταπείνωσις καί οἱ Πατέρες ἡμῶν διά πολλῶν ὕβρεων χαίροντες εἰσῆλθον εἰς τήν πόλιν τοῦ Θεοῦ»!!!

     Πράγματι, όπως μας διδάσκει ο Θεοφώτιστος αββάς Ιωάννης ο Κολοβός, η πραγματική ταπεινοφροσύνη μας εξασφαλίζει την είσοδο στην Βασιλεία του Θεού!
      Η πραγματική, όμως, ταπεινοφροσύνη και όχι η υποκριτική (που την αποκαλούμε ταπεινολογία)…!
     Οι αληθινά ταπεινόφρονες φαίνονται κυρίως  από το ότι,  όχι μόνο ποτέ δεν προβάλλονται, αλλά και όταν άδικα τους υβρίζουν και τους κακολογούν όχι μόνο δεν προσβάλλονται, αλλά αντίθετα χαίρονται από τα βάθη της καρδιάς τους!!!

    
    Ο Μέγας Όσιος Ιωάννης ο Κολοβός για την εποχή του εθεωρείτο από τις πιο φωτεινές μορφές του Ασκητικού Μοναχισμού. Έζησε από τα μέσα του 4ου αιώνα μέχρι τις αρχές του 5ου αιώνα. Την προσωνυμία «Κολοβός» την έλαβε, επειδή ήταν πολύ κοντός. Η μνήμη του εορτάζεται στις 9 Νοεμβρίου.

    Αδελφοί Ορθόδοξοι Χριστιανοί : ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!!!


Πηγή: ΜΕΓΑ ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΝ, τόμ. 4ος