Τρίτη 7 Μαΐου 2019

ΑΝΑΒΑΣΗ ΣΕ ΚΑΡΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΑ - ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ


Ανάβαση σε Καρούλια και Κατουνάκα

Άγιον Όρος
Αύγουστος 2012  - 14:00
Διάρκεια Ανάβασης : 1 ώρα

Восхождение на Кахулию / Катунаку
Гора Афон
Август 2012 - 14:00
Время отмены: 1 час