Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2023

Ο ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΓΩΝ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΩΝ!!!!


 

«Εκείνος που προσεύχεται άγρυπνα, καίει τους δαίμονες, ενώ εκείνος που αφήνει τον νου του να περιφέρεται εδώ και εκεί,θα περιπαιχθή από αυτούς…»!!!

Όσιος Εφραίμ ο Σύρος