Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2023

ΠΟΝΕΜΕΝΗ, ΑΛΛΑ ΜΕΓΑΛΗ ΑΛΗΘΕΙΑ!!


 

«Τότε, είχαν πτωχικές καλύβες, αλλά στις καλύβες ζούσαν άγιοι άνθρωποι, άγγελοι!

Τώρα, στα μεγάλα σπίτια, μ’ όλες αυτές τις ανέσεις, ζουν δαίμονες...»!!

Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης