Σάββατο 6 Ιουλίου 2024

Ο ΟΣΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ, ΤΗΝ ΑΓΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ γ.ΕΥΔΟΚΙΜΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ!!!

  

Ο συγκύπτων χαριτωμένος γέροντας Ευδόκιμος ο Παντελάκης (1912-1995)

------

«Ο γέρο-Ευδόκιμος ομοιάζει με στάχυ και το στάχυ όταν έχει καρπό γέρνει!»!!!

Α. Παΐσιος ο Αγιορείτης