Τρίτη 16 Αυγούστου 2022

ΤΟ ΑΦΘΑΣΤΟΝ ΜΕΓΑΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ!!

 

Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, μας διδάσκει ότι, ο Θεός στο Πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου, συνένωσε την χάρη και την ωραιότητα όλων των δημιουργημάτων (ορατών και αοράτων), αναδεικνύοντας την Μητέρα Του, ως το σύνορο μεταξύ κτιστού και Ακτίστου! Γράφει χαρακτηριστικά σε ελεύθερη μετάφραση:

«Θέλοντας ο Θεός να δημιουργήσει μία απεικόνιση της απόλυτης ομορφιάς και να φανερώσει ξεκάθαρα στους Αγγέλους και στους ανθρώπους την δύναμη της τέχνης Του, έκτισε την Παναγία Πανέμορφη! Ένωσε σ’ Αυτή τις ιδιαίτερες ομορφιές που ήταν κατανεμημένες στα άλλα δημιουργήματα και Τήν κατέστησε κοινό στολισμό όλων των ορατών και των αοράτων όντων! Ή μάλλον την έκανε σαν ένα μείγμα όλων των Θείων Τελειοτήτων, Αγγελικών και ανθρωπίνων, Μία έξοχη ομορφιά, που εξευγενίζει τους δυό κόσμους, που ανυψώνεται από την γη μέχρι τον Ουρανό και ξεπερνά και αυτόν! Η Παναγία υπήρξε το Σύνορο μεταξύ της κτιστής και της Άκτιστης δημιουργίας. Μόνη έλαβε τα Θεία Δώρα χωρίς μέτρο!! Εκείνη είναι ο Τόπος των χαρίτων, η Πληρότητα της καλωσύνης, η Έμψυχη απεικόνιση κάθε αρετής!»!!!