Τετάρτη 17 Αυγούστου 2022

Η ΜΗΤΡΙΚΗ ΑΓΚΑΛΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ!!


 

«Όσο οι άνθρωποι θα σας πληγώνουν, ο Χριστός θα σας συντροφεύει! Όσο οι άνθρωποι θα ματαιώνουν τα όνειρα σας, η Παναγία θα γίνεται η πλατυτέρα της καρδιάς σας, που μέσα στο πλάτεμα της αγκαλιάς Της, θα χωράμε όλοι! Μετανοημένοι προδότες και προδομένοι»!!

Όσιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής