Πέμπτη 11 Ιανουαρίου 2024

ΒΑΘΥΤΑΤΗ ΤΑΠΕΙΝΩΣΙΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ, ΜΕ ΣΥΓΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΙΝ!!!

Κάποιος αδελφός, ερώτησε έναν διακριτικό και σοφό γέροντα:

«Γέροντα, πώς ο διάβολος φέρνει τους πειρασμούς στους Αγίους;;».

Και ο γέροντας του απάντησε με μία αληθινή ιστορία:

«Ήταν ένας από τους πατέρες, ονόματι Νίκων, όπου έμενε στο όρος Σινά. Και να, κάποιος, πήγε στη σκηνή ενός Φαρανίτη, ευρήκε εκεί τη θυγατέρα του μόνη και αμάρτησε μαζί της. Της λέγει, μάλιστα: “Να πεις ότι, ο αναχωρητής αββάς Νίκων μου το έκαμε αυτό”…

Μόλις ήλθε ο πατέρας της, έμαθε τί συνέβη, πήρε ένα μαχαίρι και εστράφη εναντίον του γέροντος. Κτύπησε την πόρτα και βγήκε ο γέρων, απλώνει τότε το μαχαίρι γιά να τον σκοτώσει, αλλά έμεινε το χέρι του ξερό! Πηγαίνει τότε ο Φαρανίτης στους πρεσβυτέρους της Σκήτεως και τους εξιστόρησε "τί έπραξε…", ο αββάς Νίκων. Εκάλεσαν τότε τον  γέροντα, ο οποίος μόλις ήλθε, δέχθηκε κτυπήματα και απειλές εκδιώξεως.

Ο αββάς Νίκων τους παρακαλούσε λέγοντας:

“Αφήστε με εδώ γιά χάρη του Θεού, να μετανοήσω…''.

Και αφού τον απομόνωσαν γιά τρία χρόνια, πρόσταξαν κανείς να μην πηγαίνει σ’ αυτόν. Και πέρασε τρία χρόνια, ερχόμενος μόνο κάθε Κυριακή στην Εκκλησία, μετανοώντας. Και λέγοντας σε όλους: “Προσευχηθήτε γιά εμένα, αδελφοί”.

Ύστερα, κατά παραχώρησιν Θεού, εδαιμονίσθηκε  αυτός που είχε κάνει την αμαρτία και είχε ρίξει την ευθύνη στον αββά Νίκωνα. Και ωμολόγησε μπροστά σ’ όλους, ότι αυτός είχε κάνει την αμαρτία και συκοφάντησε τον δούλον του Θεού.

Τότε, επήγαν όλοι οι μοναχοί και έβαλαν μετάνοια μπροστά στον αββά, λέγοντας:

“Συγχώρησέ μας, Αββά”.

Και είπε τότε, εκείνος:

“Όσο το να σας συγχωρήσω, το έχω ήδη κάνει!! Αλλά, δεν μένω πλέον μαζί σας, διότι δεν ευρέθηκε ούτε ένας αδελφός με διάκριση, γιά να με συμπονέσει…”!!!

Και μετά από αυτά που είπε, έφυγε από εκεί»!!

 

Γεροντικόν