Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2024

ΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑΙ ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΑΙ!!

 

«Να συναναστρέφεσθε με πτωχούς και με ανθρώπους, που οι άλλοι ταπεινώνουν!»!!

Άγιος Γεώργιος Καρσλίδης