Σάββατο 19 Μαρτίου 2022

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΟΦΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΕΡΙΑΣ!!

 

«Καρτερία, είναι  η υπομονή πόνων και λύπης ένεκα του καλού»!!

 Πλάτων