Δευτέρα 14 Μαρτίου 2022

ΣΟΦΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟΝ ΕΘΝΟΪΕΡΟΜΑΡΤΥΡΑ!!

 

«Η νωθρότητα είναι σύζυγος του ύπνου

και η οκνηρία μητέρα της πείνας»!

Άγιος Γρηγόριος ο Ε΄, Πατριάρχης Κων/πόλεως