Σάββατο 26 Μαρτίου 2022

Η ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΧΑΡΙΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΣ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΠΑΔΟΚΟΥ!!


 

Έλεγαν οι Φαρασιώτες:

«Στην Πατρίδα μας τα Φάρασα,  τί θα πη γιατρός δεν ξέραμε!

 Γιά ότι μας τύχαινε, στον Χατζεφεντή θα τρέχαμε!

 Στην Ελλάδα μάθαμε γιά τους γιατρούς…»!!

Άγιος Αρσένιος ο Καππαδόκης, o Χατζεφεντής