Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ!! (2/11)


 

-Το κακό το ξύδι, το κιούπι του χαλάει!

-Τον μεγαλύτερό σου και γάϊδαρος να γίνει, μην τον καβαλικεύεις!

-Τον μεθυσμένο μην σκουντάς και μόνος του θα πέσει!

-Ούτε κότες έχω, ούτε με την αλεπού μαλώνω!

-Όποιος περπατά μυρίζει (=μοσχοβολάει) κι όποιος κάθεται βρωμίζει!

-Καλλίτερα βρύση, παρά στέρνα!

-Η δεξαμενή που τρέχει, όταν θέλει νερό δεν έχει!

-Ο μεγαλύτερος εχθρός του σπάταλου, είναι ο εαυτός του!

-Μην σφάζεις την κότα σου, γιά να πάρεις το αυγό!

-Γι’ αύριο τροφή ν’ αφήνεις, δουλειά να μην αφήνεις!

-Κάλλιο χέρι που κρατά, παρά χέρι που γυρεύει!

-Το χέρι που δίνει, είναι ψηλότερα από εκείνο που παίρνει!

-Κούτσουρα δεν κατεβάζει κάθε μέρα το ποτάμι!

Πηγή: Εφημερίς «Ο Σύνδεσμος των Σκιλλουντίων»