Τρίτη 8 Μαρτίου 2022

«ΩΣ ΠΡΟΒΑΤΑ ΕΝ ΜΕΣΩ ΛΥΚΩΝ» (Ματθ. Ι’16’)!!!


 

«Έργο μας είναι, να προσπαθούμε να είμασθε πραγματικά άνθρωποι, ακόμη κι αν ευρισκόμασθε σαν πρόβατα ανάμεσα σε λύκους... Ένας άνθρωπος, μπορεί και πρέπει να παραμείνει άνθρωπος, μεταξύ των απανθρώπων... Μπορεί να παραμείνει πρόβατο του Χριστού ανάμεσα στους λύκους…»!!

Πατριάρχης Σερβίας Παύλος