Τετάρτη 23 Μαρτίου 2022

ΤΑ ΤΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ, ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΛΛΗΝΟΣ ΣΟΦΟΥ!!


        Κάποτε, επήγε κάποιος στον Σωκράτη λέγοντάς του:
        «Δάσκαλε, έχω να σου διηγηθώ ότι, ένας φίλος σου...».
        «Στάσου», τον διέκοψε ο Σωκράτης, «αυτό που έχεις να μου πεις, το πέρασες από τρία κόσκινα;».
        «Ποιά είναι αυτά τα κόσκινα, δάσκαλε;».
        «Το πρώτο είναι το κόσκινο της αληθείας. Εξακρίβωσες αν αυτό που θα μου πεις είναι αλήθεια;»
        «Όχι, γιατί άκουσα να το λένε…».
        «Τότε ας δούμε αν το πέρασες από το δεύτερο κόσκινο της καλωσύνης. Αυτό είναι τουλάχιστον καλό;».
        «Όχι και τόσο, μα την αλήθεια…».
        «Τότε, ας δούμε αν το πέρασες από το τρίτο κόσκινο, το κόσκινο της ανάγκης. Αυτό που έχεις να μου διηγηθής είναι αναγκαίο και πρέπει να το μάθω;».
        «Όχι, μα την αλήθεια, αναγκαίο δεν είναι…».
        «Τότε παιδί μου, αφού δεν είναι αληθινό, καλό και αναγκαίο, άφησέ το να ξεχασθή και ας ασχοληθούμε με κάτι άλλο ωφέλιμο»!