Πέμπτη 24 Μαρτίου 2022

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ ΔΙΗΝΕΚΗΣ, ΔΙΑ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ, ΜΕΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ!!


 

"Εάν υπομείνωμε κάθε επίθεση και θλίψη, που πάντα προέρχεται από τον πονηρό, με γενναιότητα και προθυμία, και φθάσωμε ως τον θάνατο, θα νικήσωμε τον αντίπαλο, με όπλα την Πίστη, την Υπομονή και την Ελπίδα στον Κύριο! Και έτσι, αφού αποδειχθούμε χωρητικά σκεύη του Αγίου Πνεύματος, θα αξιωθούμε να λάβωμε την απολύτρωση και τη Χάρη από αυτή τη ζωή! Επί πλέον, θα γίνωμε μέτοχοι και κληρονόμοι της Αιώνιας και Ατελεύτητης Ζωής! Διότι, στον πνευματικό αγώνα, η νίκη εναντίον του εχθρού, κατορθώνεται με πολλά παθήματα, αλλά και με θάνατο. Πάσχοντας (δηλαδή) και πεθαίνοντας γιά τον Κύριο με προθυμία, θα νικήσωμε τελικά τον εχθρό"!!!

 

Όσιος Εφραίμ ο Σύρος