Τρίτη 15 Μαρτίου 2022

ΤΟ ΠΟΛΥΤΙΜΗΤΟΝ ΔΑΚΡΥΟΝ ΤΗΣ ΕΙΛΙΚΡΙΝΟΥΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ!!

«Και το δάκρυ της ειλικρινούς μετανοίας που στάζει, ισοδυναμεί με το λουτρό του Βαπτίσματος!

Ακόμη και ο βαθύς αναστεναγμός, της πραγματικής μετανοίας, επαναφέρει την Χάρι του Θεού, που είχε αναχωρήσει λόγω της αμαρτίας!»!!

 Άγιος Γρηγόριος ο Νύσσης (335-395)

 

            Είναι αληθές ότι, το ειλικρινές δάκρυ της μετανοίας, συνδυασμένο με την ουσιαστική απόφαση της διορθώσεως και του αγώνα κατά των παθών, αποτελεί το πραγματικό πλυντήριο της ψυχής!

Η μυστηριακή επανασύνδεση με τον Θεόν γίνεται, όταν την αληθινή μετάνοια ακολουθήση το μυστήριο της ιεράς εξομολογήσεως, όπου παρέχεται η άφεση των αμαρτιών και η πλήρης πνευματική κάθαρση της ψυχής του ανθρώπου! 

Τότε, ο άνθρωπος, καθίσταται και πάλι αγγελόμορφος, και καταυγάζεται από την Θεία Χάρι!

Σ’ αυτή την πνευματική κατάσταση καλούμεθα να οδηγήσωμε όλοι τα βήματά μας, «εκμεταλλευόμενοι» με τον καλλίτερο τρόπο το στάδιο της Αγίας Τεσσαρακοστής, που προ ολίγων ημερών άνοιξε!!