Πέμπτη 17 Μαρτίου 2022

«ΕΑΝ ΔΕ ΑΜΑΡΤΗΣΗ ΕΙΣ ΣΕ Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΣΟΥ, ΥΠΑΓΕ ΚΑΙ ΕΛΕΓΞΟΝ ΑΥΤΟΝ ΜΕΤΑΞΥ ΣΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΥ ΜΟΝΟΥ» (Ματθ.ΙΗ’15’)!!!


 «Αν έχης κάτι κατά του πλησίον σου και δεν μπορείς να το ξεπεράσης, προτιμότερο ελεύθερα να το συζητήσης μαζί του, παρά να κρατήσης πάθος εναντίον του, στην καρδιά σου»!!

 

 Γνώμαι Αγίων Πατέρων, σ.79

Η συνδιαλλαγή και συζήτηση, με αγάπη και ταπεινό φρόνημα, με τους συνανθρώπους μας, γιά ο,τιδήποτε νομίζομε ότι μας χωρίζει από αυτούς, αποτελεί  ένα άριστο τρόπο αποκαταστάσεως των σχέσεων και ειρηνικής συνυπάρξεως μαζύ τους!

        Επομένως, είναι άπειρες φορές προτιμότερο, από το να καλλιεργούμε εμπάθεια και ψυχρότητα και κακία εις την καρδιά μας, να προσφεύγωμε σε ειλικρινείς και ταπεινές συνεξηγήσεις με τους συνανθρώπους μας, ζητώντας μάλιστα πρώτοι «συγγνώμη», έστω και εάν πιστεύωμε ότι, δεν είμεθα υπεύθυνοι, γιά την δημιουργηθείσα παρεξήγηση.