Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022

«ΗΓΟΥΜΑΙ ΠΑΝΤΑ ΖΗΜΙΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑ ΤΟ ΥΠΕΡΕΧΟΝ ΤΗΣ ΓΝΩΣΕΩΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΟΥ» (Φιλιππησ. Γ’8’)!!!

  

 

«Αυτός που δεν καταφρονεί τα υλικά, την δόξα, την σωματική ανάπαυση,

αλλά και τα δικαιώματά του, δεν μπορεί να κόψει τα θελήματά του,

ούτε ν’ απαλλαγή από την οργή και την λύπη, και βέβαια δεν μπορεί να αναπαύση τον πλησίον του»!!

Αββάς Δωρόθεος